برای بستن ESC را بزنید

گروه U2

گروه U2

گروه U2 ، یک بند راک ایرلندی است که در سال ۱۳۵۵ در دوبلین تاسیس شد. حدود…