برای بستن ESC را بزنید

Pink Floyd پینک فلوید

گروه افسانه ای پینک فلوید Pink Floyd در سال 1344 تشکیل شد.
شما میتوانید زندگی نامه، آلبومها و آهنگ های پینک فلوید را با زیرنویس و توضیحات فارسی از اینجا دانلود کنید +فروشگاه اینترنتی